Warning: Creating default object from empty value in /home/softrati/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 445

SAP PLM

Рішення «Управління життєвим циклом продукту» (SAP Product Lifecycle Management, SAP PLM) є серйозною основою для успішної розробки і виведення на ринок нових продуктів і виробів, а також об'єднує інформацію і людей, організовуючи їх ефективну та злагоджену роботу. Завдяки рішенню «Управління життєвим циклом продукту» підприємства можуть інтегрувати в загальний процес різні підрозділи, включаючи відділи маркетингу, продажів, планування, а також виробництво, матеріальне постачання, технічне обслуговування і ремонт. Крім того, дане рішення забезпечує можливість спільної роботи партнерів, постачальників, субпідрядників, постачальників послуг і навіть клієнтів.

Рішення «Управління життєвим циклом продукту» дає всім залученим сторонам можливість глобального управління бізнес-процесами, що стосуються розробки виробів і продуктів та обслуговування устаткування. Воно надає необхідну інформацію впродовж всього життєвого циклу: від розробки концепції виробу, його проектування і запуску у виробництво до управління його змінами, технічного обслуговування і підтримки.

Якнайповніше рішенням з управління життєвим циклом продукту на сучасному ринку, SAP PLM допомагає підприємствам:
 • спільно проектувати і розробляти продукти і вироби, управляти проектами і основними фондами і здійснювати контроль якості на всіх етапах життєвого циклу;
 • управляти процесами охорони праці, здоров'я й захисту навколишнього середовища з урахуванням законодавчих вимог і обмежень;
 • працювати в єдиному інтегрованому середовищі з рішеннями «Управління взаєминами з клієнтами» (SAP CRM), «Управління логістичною мережею» (SAP SCM), «Управління взаєминами з постачальниками» (SAP SRM) і «Управління ресурсами підприємства» (SAP ERP), а також прискорити обмін інформацією між підрозділами маркетингу, продажу, проектування, виробництва і сервісного обслуговування;
 • сформувати комплексну систему для управління життєвим циклом продуктів і виробів, скоротити витрати на її інтеграцію і спростити її технічне розгортання.
Рішення «Управління життєвим циклом продукту» пропонує всю необхідну функціональність для повномасштабного управління виробами, продуктами і основними фондами. Основні компоненти даного рішення і їх функціональні можливості:
 • «Управління даними про продукти» – надає середовище для управління технічними параметрами виробів і характеристиками продукції, специфікаціями, технологічними картами і рецептурами, даними про ресурси, структурами проектів і необхідною технічною документацією впродовж всього життєвого циклу продуктів і виробів.
 • Управління програмами і проектами – забезпечує сучасними засобами планування, управління та контроль процесів розробки продукту, капітального будівництва і інших довгострокових програм і проектів.
 • Співпраця впродовж життєвого циклу – підтримує спільне проектування і розробку продукції, спільне управління проектами, а також надає можливості по використанню стандартів XML для роботи через Web-інтерфейс і передачі необхідної інформації (фінансові і календарні плани проекту, документи, структура продукту і ін.) між віртуальними проектними групами.
 • Управління якістю – забезпечує інтегроване управління якістю для підприємств всіх галузей промисловості впродовж всього життєвого циклу продуктів і виробів.
 • Управління життєвим циклом основних фондів – управляє технічними засобами і устаткуванням і включає всі необхідні функції, які входять в систему управління основними фондами підприємства.
 • Охорона праці, здоров'я і захист навколишнього середовища – рішення для управління процесами охорони здоров'я, гігієни праці, промислової безпеки і захисту навколишнього середовища відповідно до вимог державних правових актів.
Рішення «Управління життєвим циклом продукту» засноване на відкритій архітектурі, що використовує галузеві стандарти HTML, XML і WAP, які забезпечують гнучкість і успішну взаємодію компонентів. Універсальна архітектура рішення може бути налаштована відповідно до конкретних вимог відповідних галузей і підприємств. Можливість доступу до системи за допомогою мобільних і портативних пристроїв дозволяє отримати необхідну інформації про продукти і устаткування в будь-якому місці і у будь-який час. Рішення допомагає підприємствам швидко розробляти і виводити на ринок нові продукти і вироби і дає компаніям наступні переваги:
 • Зниження витрат – рішення «Управління життєвим циклом продукту» дозволяє підприємствам зосередитися на основних напрямах бізнесу, передавши ведення допоміжних процесів зовнішнім постачальникам, і при цьому контролювати витрати на управління. Це рішення також дозволяє вести витрати на зміни виробів і оцінювати динаміку проектів по різних лініях продуктів.
 • Поліпшення комерційних результатів – завдяки рішенню «Управління життєвим циклом продукту» підприємства можуть розробляти інноваційні напрямки, досліджувати нові можливості ринку, збільшувати свою частку на ринку і підвищувати рівень обслуговування клієнтів.
 • Підвищення якості продуктів – рішення «Управління життєвим циклом продукту» надає можливість управління якістю продукту і дозволяє мінімізувати втрати на кожному етапі життєвого циклу.
 • Прискорена розробка – дане рішення дозволяє скоротити час випуску продуктів на ринок і прискорити процес запуску необхідних обсягів виробництва за рахунок повної інтеграції з управлінням логістичними ланцюжками і матеріальним постачанням.
 • Підвищення якості виробничих операцій – рішенням надаються засоби для планування, оцінки і відстежування доступності устаткування, операцій, систем безпеки, а також технічного обслуговування і ремонту.
 • Підвищення ефективності – рішення «Управління життєвим циклом продукту» дозволяє збільшити ефективність діяльності за рахунок використання корпоративного порталу, який містить заздалегідь налаштований інформаційний зміст, доступ до якого здійснюється відповідно до бізнес-ролі співробітника підприємства.
 • Оптимізація процесу ухвалення рішень – «Управління життєвим циклом продукту» забезпечує керівників всіх рівнів інформацією, необхідною для ухвалення оптимальних рішень і пропонує ефективні засоби аналітики в області управління портфелями продуктів і проектів, виробничої медицини, екологічної безпеки виробів, якості продукції і управління технічним обслуговуванням і ремонтом.
 • Зниження вартості володіння – рішення «Управління життєвим циклом продукту» припускає можливість інтеграції з операційними системами, такими як системи автоматизованого проектування (CAD), а також системи класу ERP, CRM, SRM і SCM. Розвинені інтеграційні можливості рішення дозволяють розширювати систему відповідно до зростання потреб компанії.